Jakie są rodzaje kredytów bankowych?

Oferta banków w zakresie udzielanych kredytów jest bardzo bogata. Możemy je wyselekcjonować stosując bardzo różne kryteria.

W oparciu o jakie kryteria można podzielić kredyty?
Oferowane przez banki kredyty możemy podzielić biorąc pod uwagę:

  • formę kredytu;
  • czas kredytowania;
  • cel, na który został przyznany, czyli przedmiot kredytu;
  • sposoby ich zabezpieczania;
  • walutę, w której go przyznano.

Forma kredytu

Uwzględniając formę kredytu, kredyty bankowe mogą zostać podzielone na:
na rachunku kredytowym – aby kredyt mógł zostać wykorzystany konieczne jest posiadanie rachunku kredytowego;
na rachunku bieżącym – w tym wypadku zwieramy z bankiem umowę na przekroczenie salda na rachunku bieżącym o przyznaną nam przez bank kwotę.

Okres kredytowania

W tym przypadku istnieją kredyty:

Maksymalny okres, na który bank udziela kredytów krótkoterminowych wynosi dwanaście miesięcy. Kredyty średnioterminowe mogą zostać udzielone maksymalnie na trzy lata, zaś długoterminowe to te, które są udzielane na dłużej niż na trzy lata.

Cel kredytu

Kryterium to pozwala wyróżnić:

  • kredyty obrotowe;
  • inwestycyjne.

Kredyty inwestycyjny i obrotowy należą do kredytów dedykowanych dla firm. Kredyt inwestycyjny może zostać udzielony na okres od jednego roku do piętnastu lat. Aby bank zechciał go udzielić przedsiębiorca musi posiadać nie tylko zdolność kredytową, ale także zabezpieczenie kredytu. W zależności od tego, na jaki cel zostanie przeznaczony banki mogą zażądać różnych rodzajów zabezpieczeń. Kredyt obrotowy jest kredytem krótkoterminowym przeznaczonym na pokrycie bieżących potrzeb finansowych firmy.

Waluta kredytu

Banki udzielają kredytów w złotówkach lub w walutach obcych. Do niedawna wiele osób fizycznych bardzo chętnie zaciągało kredyty we frankach szwajcarskich. Kiedy jednak kurs franka poszybował w górę, kredy w tej walucie przestał cieszyć się popularnością, stał się dla wielu osób zbyt drogi. Osoby, które nadal spłacają kredy we frankach muszą na chwilę obecną płacić bardzo wysokie raty.

Jakie są rodzaje kredytów bankowych?
Przewiń na górę
Secured By miniOrange